Visit Green Village Delft

The Green Village

The Green Village is een regelluw fieldlab voor duurzame innovatie op TU Delft Campus. Hier testen, verbeteren en demonstreren ondernemers, onderzoekers en gevestigde bedrijven innovaties die bijdragen aan het energiezuinig, klimaatbestendig en circulair maken van wijken. Bijvoorbeeld door lokale, slim aangestuurde energievoorzieningen te creëren op basis van duurzame energie. Door een andere inrichting van openbare ruimte uit te proberen, met duurzaam stedelijk waterbeheer en koelende groenstructuren. Of door te experimenteren met biobased en circulaire bouwmaterialen. Wanneer ondernemers en onderzoekers de gelegenheid krijgen hun innovatie op kleine schaal in een levensechte omgeving te testen, verkleinen we de afstand tussen theorie en toepassing, tussen werkplaats en buitenwereld. Zo draagt het team van The Green Village bij aan een duurzame en toekomstbestendige samenleving.

 

Inspiratietour fieldlab The Green Village

Innoveren en leren zijn onafscheidelijk, daarom vindt op The Green Village een voortdurende uitwisseling van kennis en informatie plaats. Dagelijks geven wij rondleidingen en delen wij geleerde lessen uit ons fieldlab. Op 26 april van 10.00 – 11.00 uur neemt Programmamanager Floor Hoogenboezem je mee in de wereld van de duurzame innovatie in dit regelluwe en bewoonde fieldlab. Na een korte uitleg over het concept van The Green Village, is het tijd om op tour te gaan! Floor laat jou een aantal inspirerende en duurzame innovatieprojecten op het terrein zien en vertelt je over de (mogelijke) impact, over innovaties die zijn opgeschaald, maar ook over de uitdagingen om deze opgeschaald te krijgen. Alle innovaties op het terrein zijn op te delen in drie thema's: Duurzaam bouwen en renoveren, Toekomstig energiesysteem en Klimaatadaptieve stad.

 

Bereikbaarheid en locatie

The Green Village

Van den Broekweg 4

2628 CR Delft

 

De meest actuele informatie vind je hier: https://www.thegreenvillage.org/hoe-kom-je-er/

Het verzamelpunt voor 26 april is voor het Co-Creation Centre, het grote glazen gebouw op ons terrein.

348 hits